7 redenen om je reeds voor te bereiden op NIS2

Share

Dat elke organisatie zich moest aanpassen aan de GPDR-richtlijnen van 2018, staat nog vers in het geheugen gegrift. Wie niet op tijd voorbereid was, moest dit in allerijl doen om fikse boetes te voorkomen. Dat was bovendien niet verschillend met de NIS-richtlijn die de EU liet opnemen in elke nationale wetgeving.

Ook de NIS2-richtlijn zal hetzelfde stramien volgen. Het is daarom verstandig om nu al actie te ondernemen en je bedrijf klaar te stomen. Wij geven zeven cruciale redenen waarom de voorbereiding op NIS2 essentieel is.

1. Bespaar kosten

Door vroeg te beginnen, heb je voldoende tijd om het nalevingsproces te budgetteren en te plannen. Zo kan jij last-minute of onvoorziene uitgaven vermijden. 

2. Bespaar tijd

Compliance vergt veel tijd, omdat het over de gehele bedrijf doorgevoerd moet worden en ieders kennis op peil moet staan over wat deze maatregelen exact inhouden. Op tijd beginnen aan deze tijdrovende processen is dus geen sinecure. 

3. Veel mensen zijn betrokken

De NIS2-richtlijn vereist dat alle belanghebbenden over de gehele bedrijf op dezelfde lijn staan. Dit gaat niet enkel over de IT-dienst, maar ook over departementen als administratie en legal tot Human Resources. Het is dus van belang om alle sleutelfiguren op dezelfde lijn te krijgen om samenhangende acties te ondernemen. 

4. Voorkom boetes

De nationale overheden bepalen zelf hoe hoog de boetes oplopen wanneer een bedrijf niet voldoet aan de naleving van deze verplichte wetgeving. Hoewel België nog geen concrete bedragen heeft afgesproken, stelt de EU wel dat dit kan oplopen tot 2 miljoen euro of 1% van de totale omzet. 

5. Krijg gemoedsrust

Onderschat de waarde van gemoedsrust niet. Die zekerheid heeft namelijk een positieve invloed op de werknemers, het management en het bedrijf. Een tijdige voorbereiding stelt je in staat om te focussen op andere belangrijke processen.

6. Draag bij aan de nationale veiligheid

Door je vooraf aan de wetgeving aan te passen aan de richtlijnen, geef je een belangrijk positief teken aan je klanten, partners en andere belanghebbenden, inclusief je eigen werknemers, nl. dat je de veiligheid van hun gegevens serieus neemt. 

7. Voorkom operationele verstoringen

Door vroeg te beginnen, zorg je ervoor zorgen dat het overgangsproces vlot verloopt, zonder verstoringen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit helpt je om je concurrentievoordeel te behouden en waarde te blijven leveren aan je klanten.

Conclusie

Op tijd voorbereid zijn op de nakende NIS2-richtlijnen stelt je onderneming in staat om een groot concurrentievoordeel te creëren: je bespaart kosten, tijd en zorgen en voorkomt zo boetes en operationele verstoringen. Bovendien zend je een positief signaal uit naar alle stakeholders. 

Wanneer de wetgeving van kracht gaat - ten laatste tegen 17 oktober 2024 - zal het managementteam tevreden zijn dat je goed voorbereid was, want uiteindelijk dragen zij de finale aansprakelijkheid.