Een introductie tot de NIS2-richtlijn

Share

In een tijdperk waarin digitale technologieën onze samenleving doordringen, worden we geconfronteerd met steeds complexere en grootschaligere cyberdreigingen. Om de digitale weerbaarheid te vergroten en kritieke infrastructuur te beschermen, heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet met de introductie van de NIS-richtlijnen.

Als Managed Security Services Parter is het onze taak om organisaties te helpen navigeren door complexe cybersecurity-landschappen. De NIS2-richtlijn trekt dan ook onze aandacht vanwege de impact ervan op het beschermen van vitale digitale infrastructuren.

De geschiedenis van de NIS

De richtlijn inzake Network and Information Systems is ontstaan uit de groeiende erkenning van de vitale rol die netwerk- en informatiesystemen spelen in onze moderne samenleving.

In 2016 introduceerde de Europese Unie de NIS1-richtlijn als een antwoord op de sterke toename in cyberdreigingen. Deze eerste stap had tot doel de weerbaarheid van essentiële diensten en digitale dienstverleners te vergroten door middel van gecoördineerde cybersecurity-maatregelen en meldingsmechanismen.

NIS1: Doelstellingen en Impact

De NIS1-richtlijn was een mijlpaal in een uniforme Europese strategie inzake cybersecurity. Het had drie hoofddoelstellingen, namelijk:

1. Verbeterde weerbaarheid

De NIS1-richtlijn beoogde de weerbaarheid tegen cyberaanvallen te versterken door het implementeren van passende technische en organisatorische maatregelen.

2. Melden van incidenten

De richtlijn verplichtte exploitanten van essentiële diensten en digitale dienstverleners om ernstige cybersecurity-incidenten te melden aan nationale autoriteiten. Dit leidde tot een beter inzicht in de aard en omvang van cyberdreigingen.

3. Samenwerking en informatie-uitwisseling

De NIS1-richtlijn bevorderde samenwerking tussen EU-lidstaten en de particuliere sector, wat van cruciaal belang is bij het aanpakken van grensoverschrijdende cyberaanvallen.

De NIS1-richtlijn was een belangrijke stap voorwaarts en legde de basis voor een betere cyberbeveiliging in de EU. Het heeft bijgedragen aan bewustwording, samenwerking en incidentrespons op het gebied van cyberdreigingen.

De evolutie naar NIS2

Met de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de evolutie van cyberdreigingen is er behoefte aan een voortdurende verbetering van cybersecurity-maatregelen. In 2023 bracht dit de NIS2-richtlijn voort, de opvolger van NIS1.

De NIS2-richtlijn is gericht op het versterken van de reeds ingezette inspanningen en het adresseren van nieuwe uitdagingen in de cybersecurity-omgeving. De EU biedt elke lidstaat tijd tot oktober 2024 om deze richtlijn op te nemen in de nationale wetgeving. 

Hoewel de definitieve details kunnen variëren, omvatten de bredere doelstellingen van de NIS2-richtlijn o.a.: 

1. Versterkte Cyberweerbaarheid

NIS2 streeft naar een verhoogde weerbaarheid tegen geavanceerde en grootschalige cyberaanvallen. Dit omvat mogelijk strengere vereisten voor beveiligingsmaatregelen en bewaking.

2. Uitbreiding van toepassingsgebied

NIS2 kan het toepassingsgebied van essentiële diensten en digitale dienstverleners vergroten, waardoor meer organisaties worden aangespoord om passende cybersecurity-maatregelen te treffen.

3. Aanpassing aan nieuwe technologieën

Aangezien technologieën zoals IoT en cloud computing zich verder ontwikkelen, zal NIS2 waarschijnlijk richtlijnen bieden om deze nieuwe uitdagingen aan te pakken.

4. Respons op cyberdreigingen

Vanuit Direct snappen we het belang van een snelle reactie op cyberaanvallen.  NIS2 zal een sterker nadruk leggen op incidentrespons, met het oog op een snelle en effectieve reactie op cyberaanvallen.

Conclusie

De evolutie van de NIS-richtlijnen, van NIS1 naar NIS2, getuigt van de voortdurende inzet van de Europese Unie om de digitale weerbaarheid te vergroten en cyberdreigingen proactief aan te pakken. Terwijl NIS1 de basis legde voor samenwerking en rapportage, gaat NIS2 verder en benadrukt het een verhoogde weerbaarheid en respons op de steeds veranderende cyberomgeving.

Als Europa zich blijft inzetten voor cybersecurity, zullen NIS-richtlijnen ongetwijfeld een cruciale rol blijven spelen in het beschermen van onze digitale toekomst.