De vijf pijlers van het NIST-framework

Share

Eerder legden we uit waarom we vertrouwen op het NIST Cybersecurity Framework om bedrijven te helpen hun cyberbeveiligingspraktijken te verbeteren en te voldoen aan verschillende regelgevingen.

Naar onze mening, gebaseerd op onze ervaring, is dit een van de meest bruikbare manieren om te voldoen aan de NIS-richtlijnen en de veiligheid van IT-omgevingen te waarborgen.

Dit krachtige instrument omvat vijf essentiële pijlers die samen een holistische aanpak bieden om risico's te beoordelen, beschermen, detecteren, reageren en herstellen. 

 

De vijf pijlers van het NIS CSF

1. Identificeren (Identify)

De eerste pijler draait om het identificeren van assets, systemen, gegevens en mogelijke bedreigingen. Dit omvat het begrijpen van de bedrijfscontext en het beoordelen van risico's. Organisaties moeten een grondige kijk hebben op hun IT-omgeving en bedrijfsdoelen om hun cyberbeveiligingsstrategie nauwkeurig te kunnen vormgeven.

2. Beschermen (Protect)

De tweede pijler richt zich op het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen om kwetsbaarheden te verminderen en bedreigingen te beheersen. Dit omvat het opstellen van strikte toegangscontroles, encryptie van gegevens, bewustmakingstrainingen voor medewerkers en het opzetten van beveiligingsprocessen.

3. Detecteren (Detect)

De derde pijler draait om het proactief opsporen van beveiligingsincidenten. Organisaties moeten continu monitoring en analyse van hun systemen implementeren om verdachte activiteiten of afwijkingen van het normale gedrag te detecteren. Het vroegtijdig opsporen van aanvallen kan de schade aanzienlijk beperken.

4. Reageren (Respond)

De vierde pijler behandelt de respons op een cyberincident. Hier gaat het om het hebben van een vooraf opgesteld en goed getest incidentresponsplan. Dit plan definieert de stappen die moeten worden genomen bij het optreden van een incident, inclusief communicatie, herstelmaatregelen en coördinatie met relevante belanghebbenden.

5. Herstellen (Recover)

De laatste pijler richt zich op het herstel na een incident. Dit omvat het herstellen van systemen, gegevens en diensten naar een normale operationele staat. Het is ook een kans om lessen te trekken uit het incident en verbeteringen aan te brengen in het beveiligingsbeleid en de processen om toekomstige incidenten te voorkomen.

 

De 5 pijlers in een notendop:

  1. Bewustwording van risico's en context
  2. Passende maatregelen implementeren
  3. Tijdige identificatie van Incidenten
  4. Effectieve actie na een incident
  5. Herstellen en verbeteren na een incident

 

Conclusie

Het NIST Cybersecurity Framework biedt organisaties een samenhangende benadering van cyberbeveiliging, gebaseerd op vijf kernpijlers: Identificeren, Beschermen, Detecteren, Reageren en Herstellen. Door deze pijlers te omarmen, kunnen bedrijven veerkrachtig worden tegen de steeds evoluerende cyberdreigingen van vandaag.

Als uw toegewijde Managed Security Service Provider zijn we er om u te begeleiden bij het implementeren van dit raamwerk, op maat gemaakt voor uw behoeften. Samen kunnen we uw digitale omgeving versterken en uw organisatie beschermen tegen de toenemende cyberuitdagingen.